Cáp Quang cá nhân

Title
GIGA

Tốc độ Download 150 Mbps

Tốc độ Upload 150 Mbps

Phù hợp với cá nhân / Hộ gia đình

Ưu tiên lắp đặt trong 12h – 36h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Mức giá trên đã bao gồm VAT. Giá này sẽ thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm, chưa
bao gồm tiền thuê thiết bị đầu cuối, phí thu tiền dịch vụ tại nhà và các dịch vụ gia
tăng đi kèm khác

Sky
SKY

Tốc độ Download 150 Mbps

Tốc độ Upload 150 Mbps

Phù hợp với cá nhân / Hộ gia đình

Ưu tiên lắp đặt trong 12h – 36h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Mức giá trên đã bao gồm VAT. Giá này sẽ thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm, chưa
bao gồm tiền thuê thiết bị đầu cuối, phí thu tiền dịch vụ tại nhà và các dịch vụ gia
tăng đi kèm khác

meta
META

Tốc độ Download 150 Mbps

Tốc độ Upload 150 Mbps

Phù hợp với cá nhân / Hộ gia đình

Ưu tiên lắp đặt trong 12h – 36h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Mức giá trên đã bao gồm VAT. Giá này sẽ thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm, chưa
bao gồm tiền thuê thiết bị đầu cuối, phí thu tiền dịch vụ tại nhà và các dịch vụ gia
tăng đi kèm khác

Title
GIGA

Tốc độ Download 150 Mbps

Tốc độ Upload 150 Mbps

Phù hợp với cá nhân / Hộ gia đình

Ưu tiên lắp đặt trong 12h – 36h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Mức giá trên đã bao gồm VAT. Giá này sẽ thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm, chưa
bao gồm tiền thuê thiết bị đầu cuối, phí thu tiền dịch vụ tại nhà và các dịch vụ gia
tăng đi kèm khác

Sky
SKY

Tốc độ Download 150 Mbps

Tốc độ Upload 150 Mbps

Phù hợp với cá nhân / Hộ gia đình

Ưu tiên lắp đặt trong 12h – 36h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký ngay

Mức giá trên đã bao gồm VAT. Giá này sẽ thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm, chưa
bao gồm tiền thuê thiết bị đầu cuối, phí thu tiền dịch vụ tại nhà và các dịch vụ gia
tăng đi kèm khác

Rate this page