Đôi nét về

FPT TELECCOM ĐỒNG NAI

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (tên gọi tắt là FPT Telecom) hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông và Internet hàng đầu khu vực.

Thành lập ngày 31/01/1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Intranet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”, sản phẩm được coi là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam. FPT Đồng Nai là công ty con thuộc tập đoàn FPT, hoạt động và cung cấp các dịch vụ viễn thông cho Khách Hàng trên địa bàn Tình Đồng Nai. FPT Đồng Nai tự hào mang đến cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ viễn thông với chất lượng ổn định và dịch vụ chu đáo.